Intresserad av solceller?

Priset för solcellssystem har gått ned med mer än 50 procent sedan 2006.

Referensprojekt

Stockholms Länstrafik

Upphandlade Stockholms största solcellsanläggning, 123 kW, på den nya bussdepån i Gubbängen.

Brf Understenshöjden

Ekoby i Björkhagen satsar på solceller.

HjällboBostaden

Tre flerbostadshus i Hjällbo har installerat totalt 102 kW solceller på tak och fasader.

Statens fastighetsverk

Upphandlat Sveriges billigaste solcellsanläggning för Etnografiska museet.

Norra Djurgårdsstaden

Förstudier åt Byggvesta, JM, HSB inför byggandet av det nya miljöområdet i Stockholm; Norra Djurgårdsstaden

Sollefteå sjukhus

Integrerade solceller i  solavskärmning, 52 kW.

Växjö kommun

Medverkat i fem projekt för fastighetsbolaget i Växjö kommun där solceller har installerats på fyra skolor och på kommunhuset.

Riksbyggen

Deltog i uppförandet av Sveriges första, nätan-slutna solcellsanläggning, placerad i Huvudsta.

Om Energibanken

Energibanken är Sveriges äldsta solcellskonsult. Med snart 40 års erfarenhet av solceller har vi under lång tid följt utvecklingen på nära håll.

Vi bidrar med information om teknikens möjligheter och kan tillsammans med dig hjälpa till att finna aktuella projekt där solceller kan tillämpas. Vi gör förstudier där solcellernas roll specialstuderas i de utvalda fallen.

Vid upphandling av solceller är vår uppgift att stödja beställaren under beslutsprocessen inför ett projekt. Vi bidrar med råd under projektering och utformar sedan upphandlingsunderlag. Vid installation och driftsättning är vi med och besiktigar systemet och kan slutligen utvärdera dessa system med avseende på funktion.

Den samlade kunskapen från mer än 100 upphandlingar av solcellsanläggningar gör att vi ställer hårda krav för att just du ska få en smidig entreprenad och en färdig anläggning som är tillförlitlig under många år. Genom vår erfarenhet är vi medvetna om de frågor som ofta uppstår under en byggprocess och kan därför klargöra dessa frågor på ett tidigt stadium. God kännedom om branschen gör att vi är de konsulter som får bäst pris på offentliga solcells-upphandlingar.

Vi är även verksamma inom området med egenförsörjda system där solceller samverkar med batterier. Erfarenheten kommer från biståndsprojekt i Tanzania, Moçambique och Zambia.

Kontakta oss

Postadress

Energibanken i Jättendal AB
Bäling 110
829 61 Gnarp

RTEmagicC_mats.jpg

Mats Andersson

070 418 27 88
mats@energibanken.se

Copyright ©2015 Energibanken.

Webbplats av Boust.